osprzęt
kable i przewody
osprzęt kablowy
ochrona odgromowa
narzędzia
aparatura elektryczna
rozdzielnie elektryczne
oprawy oświetleniowe
teleinformatyka
inteligentny dom
 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności, promocji, wyprzedaży, podaj swój adres e-mail
osprzęt kablowy- informacje dot. powłok antykorozyjnych w wyrobach BAKS

powrót 

INFORMACJA TECHNICZNA
Typy i własności powłok antykorozyjnych stosowanych w wyrobach firmy BAKS.

1. Cynkowanie
    W warunkach określanych jako normalne najlepiej sprawdzają się stale konstrukcyjne pokryte warstwą cynku. Należy jednak pamiętać, że w wyniku oddziaływania środowiska na cynk, jego warstwa ochronna ulega redukcji z biegiem czasu. O długości gwarancji decyduje grubość powłoki ocynkowej oraz wartość rocznej redukcji warstwy ochronnej w zależności od środowiska (wg kategorii korozyjności). Wg. normy: PN-EN ISO 12944-2/2001.

Kategoria korozyjności
Redukcja warstwy ochronnej
(µm)
Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)
C1
bardzo mała
< 0,1
Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. sklepy, biura
Zewnątrz: -
C2
Mała
> 0,1 do 0,7
Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny
Zewnątrz: atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone
C3
Średnia
> 0,7 do 2,1
Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie, browary, mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4Duża
> 2,1 do 4,2
Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie stocznie remontowe
Zewnątrz: obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5
bardzo duża
(przemysłowa)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M
bardzo duża
(morska)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu

   Mnożąc wielkość redukcji cynkowej warstwy ochronnej w ciągu roku przez przewidziany czas eksploatacji instalacji otrzymujemy wymaganą grubość warstwy ochronnej.
Standardowo stosuje się trzy metody cynkowania, które różnią się między sobą grubością uzyskiwanej warstwy ochronnej:

Pokrycie galwaniczne
Drobne elementy (śruby, nakrętki, podkładki) pokrywane są w kąpielach elektrolitycznych cienką i równomierną warstwą cynku. Grubość uzyskiwanej warstwy wynosi ok. 5µm. Uzyskana powłoka jest jasna i błyszcząca.

Cynkowanie ogniowe metodą Sendzimira
Blachy stalowe do grubości do 3mm będące jeszcze w stanie gorącym pokrywane są warstwą cynku poprzez walcowanie. Powstaje równomierna i mocno przylegająca warstwa cynku o średniej grubości ok. 19µm. Uszkodzenie warstwy poprzez cięcie, perforowanie czy wiercenie nie prowadzi do postępującego korodowania. Wszystkie typy koryt, drabin oraz większość elementów nośnych pokrytych warstwą cynku metodą Sendzimira przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach przeważnie suchych klasy C1 i C2.

Cynkowanie metodą zanurzeniowo-ogniową
Całkowicie obrobione części zanurzane są w roztopionym do temperatury 450-460 st. C cynku. Proces zabezpieczania stali przed korozją, realizowany jest przy pomocy skomplikowaną technologii opartej o zjawisko dyfuzji. Polega ono na wnikaniu atomów cynku w zewnętrzną powierzchnię stali tworząc w ten sposób nowy, powierzchniowy stop żelazo-cynk. Po wyciągnięciu detalu z kąpieli cynkowej na jego powierzchni powstaje powłoka czystego cynku. W zależności od warunków cynkowania (czasu zanurzenia, procesu chłodzenia, jakości powierzchni detalu i jego składu chemicznego, itd.), powierzchnia powłoki cynkowej może być od jasno błyszczącej do matowo ciemnoszarej. Nie ma to jednak znaczenia dla jakości warstwy ochronnej. Poprzez oddziaływanie wilgoci mogą powstawać białe plamy na powierzchni. Jest to wodorotlenek cynku, tzw. biała rdza, która również nie pogarsza jakości warstwy ochronnej. Wartość miejscowej i średniej grubości powłoki cynkowej zawiera poniższa tabela (zgodnie z normą PN-EN ISO 1461).

Części i ich grubości
Grubość miejscowa powłoki
(wartość minimalna)
(µm)
Grubość średnia powłoki
(wartość minimalna)
(µm)
Stal >6 mm
70
85
Stal >3 mm do<6 mm
55
70
Stal >1,5 mm do<3 mm
45
55
Stal <1,5 mm
35
45


2. Malowanie proszkowe
   Elementy przeznaczone do malowania pokrywa się farbą w postaci proszku metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego, a następnie wygrzewa się w piecu w temperaturze 160-200 st. C przez około 20 minut. Farbę nanosi się bezpośrednio na powierzchnię metalu bez stosowania farb podkładowych i rozpuszczalników. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie, bez spękań, zacieków oraz zmarszczeń i charakteryzują się dużą odpornością antykorozyjną, bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością na działanie wody. Stosujemy je szczególnie tam gdzie chcemy zwiększyć odporność na korozję (stosując malowanie proszkowe na blachy ocynkowane) lub podnieść estetykę wnętrza poprzez zastosowanie kolorów, które pasowałyby do otoczenia lub wyposażenia.

3. Stal nierdzewna i kwasodporna
   Idealnym materiałem w zakresie ochrony przed korozją są stale nierdzewne np. 0H18N9. Instalacje wykonane ze stali nierdzewnych przewyższają alternatywne konstrukcje wykonane z tworzyw sztucznych. Elementy i systemy ze stali nierdzewnej stosuje się przede wszystkim w środowisku silnie agresywnym chemicznie (rafinerie, oczyszczalnie, zakłady tworzyw sztucznych), w przemyśle spożywczym (zakłady mięsne, mleczarnie itd.). Źle pojęta oszczędność może z czasem doprowadzić do przerw w produkcji w związku z koniecznością wymiany konstrukcji nośnej i tras kablowych.

Przechowywanie: Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia! W czasie montażu w miejscach przecięcia blachy niszczy się powłoka antykorozyjna. Miejsce to można zabezpieczyć nanosząc na krawędzie farbę cynkowaną w aerozolu.

Więcej informacji w dziale handlowym lub w katalogach produktów BAKS: kliknij tutajNa skróty: hurtownia elektryczna :: kable elektryczne :: legrand cennik :: legrand sklep :: oprawy oświetleniowe ::
osprzęt elektryczny :: osprzęt instalacyjny :: przewody elektryczne :: sklep elektryczny Kraków :: Mapa strony